Bemanningsanställda på svensk arbetsmarknad

bemanningsanstallda_pa_svensk_arbetsmarknad.pdf
Bemanningsbranschen får ofta agera slagpåse i den mediala debatten. Inte sällan hörs påståenden om att de som arbetar där är "daglönare" med dåliga och osäkra arbetsförhållanden och att det inte är fråga om riktiga jobb. Denna rapport, som går igenom forskning om villkoren i branschen och tar upp de anställdas perspektiv på sina arbeten, visar en annan bild. Majoriteten av de omkring 120 000 som arbetar i bemanningsbranschen varje år är tillsvidareanställda och 97 procent av dem omfattas av kollektivavtal. Kollektivavtalen garanterar de anställda lön mellan uppdragen och villkor i övrigt i enlighet med vad som gäller i andra branscher. Bemanningsbranschen har också en partsgemensam auktorisationsnämnd som ser till att ingångna kollektivavtal följs.
  • Utgiven: 2013-02
  • Förlag: Svenskt Näringsliv
  • Författare: Svenskt Näringsliv
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789174377767
mortgagewestbristol.com 2018